Stipendiater

Zarah Leandersällskapet har tillsammans med Häradshammars Bygdegårdsförening, Studieförbundet Vuxenskolans Vikbolandsavdelning och Zarah Festivalen i Risinge tagit initiativ till att instifta ett Zarah Leanderstipendium.

”att utdelas till person eller organisation som vårdar minnet av Zarah Leanders artistiska och musikaliska arv och för detta vidare till nya generationer och konstformer”

Stipendiat utses årligen av en jury utses bestående av en ledamot från vardera Zarah Leandersällskapet, Häradshammars Bygdegårdsförening, Studieförbundet Vuxenskolans Vikbolandsavdelning Zarah Festivalen i Risinge samt föregående års stipendiemottagare.

Stipendet utdelades för första gången den 19 juli 2008 i anslutning till Zarahdagen Häradshammars Bygdegård och förste mottagare av Zarah Leanderstipendiet på 10.000 kronor var Brigitte Pettersson, Lönö, Vikbolandet. Läs mer om alla stipendiater nedan. Zarah Leanderstipendiet 2015 tilldelas gruppen Zarahs drängar och pigor för uppsättningen av Tack vare Zarah – en musikalisk sannsaga om livet på Zarahs Lönö under 1940-talet. Här belyses en annan sida av Zarah Leander samtidigt som fjorton sånger ur hennes repertoar väver ihop kärlekssagan på ett sätt som visar att Zarahs sånger är tidlösa.
Genom att tilldela gruppen Zarahs drängar och pigor 2015 års Zarah Leanderstipendium, vill vi uppmärksamma deras insats för att hålla Zarah Leanders artistiska och musikaliska arv levande.

Sångartisten Karin Pagmar tilldelas 2014 års Zarah Leanderstipendium. Karin bor i Hannover och har under mer än 20 år uppträtt i Tyskland, Österrike, Schweiz, Frankrike, Belgien, USA, Canada och naturligtvis i Sverige. Hon har blivit vår tids främsta tolkare av Zarah och hennes sånger i Europa. Karin Pagmar har också uppträtt i Sverige, bl a i rollen som Zarah vid uppsättningen av ”Vill ni se en stjärna” 2007 i Göteborg. Genom att tilldela Karin Pagmar 2014 års Zarah Leander-stipendium, vill vi uppmärksamma hennes insatser för att föra Zarah Leanders artistiska och musikaliska arv vidare i Europa.

Skådespelaren och sångerskan Evabritt Strandberg har, genom uppsättningen av musikalen Zarah 1987, medverkat till att lyfta fram en stor artist och hennes konstnärskap i ljuset. Hon spelade också huvudrollen som Zarah . Efter premiären på Intiman gick musikalen på turné runt om i landet 1988, sattes upp i TV och gavs ut på skiva.
Vi vill, genom att tilldela Evabritt Strandberg 2013 års Zarah Leanderstipendium, uppmärksamma hennes insats för att levandegöra och belysa Zarah Leanders artistiska och musikaliska arv.

Sångerskan Arja Saijonmaa tilldelas 2012 års Zarah Leanderstipendium. Arja Saijonmaa engagerade sig redan 1985 i planeringen av Stjärnfall ”En ny svensk dramamusikal, inspirerad av Zarah Leanders liv och konst” och spelade sedan huvudrollen som Zarah när musikalen uppfördes i Säffle 1987. Året därpå kom hennes CD ”Arja sjunger Zarah”.
Genom att tilldela Arja Saijonmaa 2012 års Zarah Leanderstipendium, vill vi uppmärksamma hennes tidiga engagemang för Zarah Leander och hennes artistiska och musikaliska arv.

Anders Eldeman tilldelas 2011 års Zarah Leanderstipendium för sitt engagemang för det svenska musikarvet. Som programledare för publiksuccéerna Melodikrysset och Da Capo i Sveriges Radio har han delat med sig av sin kunskap om svenska musikskatter och väckt intresse och nyfikenhet hos en miljonpublik i alla åldrar. Anders Eldeman är därmed en av dem som mest har bidragit till att Zarah Leanders artistiska och musikaliska arv förts vidare under 2000-talet, till glädje för musikälskare i alla åldrar.

Estradören Mattias Enn tilldelas 2010 års Zarah Leanderstipendium för sitt engagemang i att föra Zarah Leanders artistiska och musikaliska arv vidare till nya generationer. Efter att som 20 åring debuterat med musikalen ”I skuggan av en stövel” 1993, har Mattias Enn återkommit med program och tolkningar av Zarah Leander vid åtskilliga tillfällen, bl a i anslutning till 100 års minnet av Zarah Leanders födelse 2007 och 80-årsminnet av Zarah Leanders debut 2009.

Jörgen Mulligan har under lång tid och på olika sätt bidragit till att vårda minnet av Zarah Leanders artistiska och musikaliska arv.
Redan som ung lärde han känna Zarah Leander personligen och behärskar hela Zarah Leanders spektra som sångerska, skådespelare, fi lmstjärna och entertainer och är inte främmande för någon scenkonst för att framföra Zarah Leanders artisteri och musik. Jörgen Mulligan har också på ett engagerat sätt bidragit med sin sakkunskap vid såväl planering som uppbyggande av Zarah Leandermuséet som vid olika Zaraharrangemang.

Brigitte Pettersson har mer än någon annan bidragit till att vårda minnet av Zarah Leanders artistiska och musikaliska arv. Genom sina kåserier ”Mitt liv med Zarah” där hon på ett personligt sätt beskriver artisten och människan Zarah Leander samt donationen av stora delar av sin unika Zarah Leander-samling till det Zarah Leandermuséum hon också själv var med och tog initiativ till att öppna i Häradshammars Bygdegård, bidrar Brigitte Pettersson också till att Zarah Leanders artistiska och musikaliska arv förs vidare till nya generationer.